Způsob dodání

Veškeré zboží bude předáno objednavateli do vlastních rukou dle dohody s příslušným trenérem.